CE-mærkning

Vores spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

I forbindelse med CE-mærkning af spilerdug er der udarbejdet overensstemmelsesrapport og overensstemmelseserklæringer.

Det betyder for jer, at vores spilerdug er:

  • Anmeldt til lægemiddelstyrelsen.
  • Testet i forhold til standarden “Tekniske hjælpemidler til handicappede- generelle krav og prøvningsmetoder”.
  • Overvåget via klinisk evaluering.
  • Risikovurderet.
  • Ydermere medfølger der leverandørvejledning når i modtager spilerdugen, hvor alle relevante punkter er medtaget.

Spilerdug er CE-mærket under Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2012-12-21 4. udg.​