Om Brehms Spilerdug

Tilbage i slut 80’erne arbejdede Inge Brehm – grundlægger af Brehms Spilerdug, som ergoterapeut, på et plejecenter hvor en sygehjælper anvendte små stykker spilerdug fra hendes og ægtefælles sejlbåd. Sygehjælperen syntes at det hjalp til at gøre de tunge forflytninger lettere. Inge havde allerede i flere år undervist i forflytningskundskab, så hun greb ideen med spilerdug, implementerede det i hendes undervisning og udviklede hen ad årene de grundlæggende principper for anvendelse af spilerdug.

Fra primært at anvende spilerdugen til forflytning eksperimenterede hun også med at anvende det ved påklædning. Den standardiserede Spilerdug til sejlskibe viste sig at mangle nogle egenskaber. Inge ønskede også at have Spilerdug der kun gav minimal lyd ved anvendelse og som var fleksibelt.

I 2006 lykkedes det Inge Brehm sammen med en leverandør at udvikle verdens første fleksible og lydsvage/lydløse Spilerdug og således har vi nu tre produkter, den blå (oprindelige) samt den grønne og den røde. Samme år fik hun Spilerdugene CE-mærket.

Efterfølgende har vi udviklet andre produkter såsom Spiler+ og enkeltstykker. Udviklingen af disse har bygget på at gøre det let og tilgængeligt samtidig med at det skal være enkelt at anvende med minimal instruktion ude hos den enkelte borger eller patient.

Brehms Spilerdug bygger således på dyb faglig interesse og viden om forflytningskundskab samt visionen om at formidle og sprede denne viden. Læs mere her.

brehms2