Certificering af Spilerdug

ce logo 220
kotex 100 standard

Vores spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk forordning MDR 2017/745 og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

I forbindelse med CE-mærkning af spilerdug er der udarbejdet overensstemmelsesrapport og overensstemmelseserklæringer.

Der er udarbejdet en risikovurdering som grundlag for den generelle vejledning i brugen af Spilerdug. Derudover følger vi løbende op gennem vores tætte kundekontakt som en et led i den kliniske overvågning og evaluering.

Det betyder for jer, at vores spilerdug er:

  • Anmeldt til lægemiddelstyrelsen.
  • Testet i forhold til standarden “Tekniske hjælpemidler til handicappede- generelle krav og prøvningsmetoder”.
  • Overvåget via klinisk evaluering.
  • Risikovurderet.

Ydermere medfølger der leverandørvejledning når I modtager spilerdugen, hvor alle relevante punkter er medtaget

Mærkning og sporing af spilerdug

Den seneste forordning for medicinske produkter (MDR 2017/745) stiller yderligere krav til mærkning og sporbarhed af medicinske produkter. Hos Brehms Spilerdug registeret vi vores varer efter den anbefalede GTIN standard. På den måde kan vi koble den mindste leveranceenhed med leveringssted hos kunden gennem en standardiseret stregkode, så vi altid kan spore produktet tilbage til den konkrete produktion.

Vores Spilerdug er fremstillet af ren polyamid og overfladens coating er desuden certificeret efter Oekotex 100 standarden, som er verdens førende mærkning for tekstiler og tekstillignende produkter (også halvfabrikata) der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Det betyder, at spilerdugens overflade er testet for mere end 300 skadelige stoffer, hvilket ligger langt ud over lovgivningen i EU, og sikrer mod skadelig kemi i produktionen.