Vision:

Den bedste partner til personforflytning – For alle involverede, i alle relevante organisationer

Mission:

Vi udvikler, formidler og spreder viden om personforflytning, med det formål at forebygge fysisk belastning og nedslidning af medarbejderen og at skabe skånsomme og værdige forflytninger.

Spilerdug ApS er en lille privatejet virksomhed, som bygger på værdierne om at være den ambitiøse, faglige og ordentlige samarbejdspartner. Vores værdier udtrykker det vi er, det vi står for og måden vi gør tingene på.

Vi er ambitiøse med at sikre en høj produktkvalitet samtidig med at være konkurrencedygtige handelsmæssigt. Vi er ambitiøse omkring vores faglighed som formidlere og undervisere på forflytningsområdet.

Vores faglige viden baserer sig på mange års erfaring og interesse indenfor forflytnings- og hjælpemiddelområdet. Vi sikrer vores faglighed ved at holde os ajour med forskning og udvikling på området, være tæt på praksis og ved løbende at udvikle vores egen praksis i form af nye teknikker og metoder.

Vi er ordentlige i kontakten til vores kunder. Vi sætter en ære i at levere en god service, at leve op til det vi lover og at sikre høj kvalitet i vores produkter og faglighed.

Historien bag Spilerdug ApS

Det hele startede i slut 80’erne hvor Inge Brehm – grundlægger af Brehms Spilerdug, arbejdede som ergoterapeut på et plejecenter hvor en sygehjælper anvendte små stykker Spilerdug fra hendes og ægtefælles sejlbåd. Sygehjælperen syntes at det hjalp til at gøre de tunge forflytninger lettere. Inge havde allerede i flere år undervist i forflytningskundskab, så hun greb ideen med Spilerdug, implementerede det i hendes undervisning og udviklede hen ad årene de grundlæggende principper for anvendelse af Spilerdug.

Fra primært at anvende Spilerdugen til forflytning eksperimenterede hun også med at anvende det ved påklædning. Den standardiserede Spilerdug til sejlskibe viste sig at mangle nogle egenskaber. Inge ønskede også at have Spilerdug der gav minimal lyd ved anvendelse og som var fleksibelt.

I 2006 lykkedes det Inge Brehm sammen med en leverandør at udvikle verdens første fleksible og lydsvage/lydløse Spilerdug og således har vi nu tre produkter, den blå (oprindelige) samt den grønne og den røde. Samme år blev de tre varianter af Spilerdug CE-mærket.

Efterfølgende er der blevet udviklet andre produkter såsom vendesystemet Spiler+ og at Spilerdug nu også kan købes som enkeltstykker. Udviklingen af disse produkter bygger på tanken om, at det skal være let tilgængeligt samtidig med at det skal være enkelt at anvende med minimal instruktion af medarbejderne ude i organisationerne.

I 2014 overtog Christian Krogh-Jeppesen Spilerdug ApS. Firmaet udvikler sig løbende i takt med tiden og udviklingen på markedet, men altid med den største fokus på at sikre den høje faglige kvalitet i vores produkter og ydelser. I 2023 skiftede firmaet navn til Spilerdug ApS.

IMG 6324 scaled