Videoer

Videoer kan ikke erstatte introduktion og træning, men kan være et godt supplement til at opfriske tidligere træning samt videreformidle viden i konkrete arbejdssituationer.