Kurser​

Brehms Spilerdug er en virksomhed baseret på stærk faglig viden om forflytning, og det er en grundlæggende del af vores DNA at formidle viden og metoder til alle jer, der udfører forflytning i det daglige arbejde. Derfor er vores kurser og uddannelse en integreret del af vores tilbud til vores kunder.

Vores egne kurser

Vi holder kurser med varieret indhold og varighed. Kurserne er dels almen og speciel brug af spilerdug eller de kan være tematiserede, f. eks. Påklædning, At forflytte kompetent alene, Sejl – at placere, korrigere og fjerne sejl, osv.

Kurser hos jer

Vi laver gerne kurser ude hos jer, når i har behov for, at en gruppe medarbejdere får løftet deres kompetencer inden for forflytning.
Kursets indhold, form og varighed er noget vi aftaler sammen.

Tilmeld dig nu

Demo og kurser

Demo

Vi tager gerne ud til jer og underviser jer i de grundlæggende principper og teknikker ved brug af spilerdug. Formålet er, at I efter undervisningen kan placere og fjerne spilerdug på flere måder samt ved hvor spilerdugen skal placeres for størst effekt.

Vi binder det selvfølgelig sammen med praktiske forflytninger i sengen som f.eks. “højere op i seng” og ”vending i seng”. Undervisningen er meget praktisk anlagt og varer 2 timer. Ring eller mail til os for at lave en aftale.

Udvidelse af Demo
Ønsker i en demo udvidet med specifikke forflytninger eller på-/afklædning er det muligt at tilkøbe det, så I udvider demoen med 1-2 timer. Ring eller mail til os for at lave en aftale.​

Spilerdug og forflytning

Forflytningsdagen er for dig, der gerne vil i gang med at anvende spilerdug og for dig, der allerede anvender spilerdug, men ikke tidligere har været på kursus i almen brug af spilerdug hos os.

Dagen vil bestå af mange praktiske øvelser ved plejesenge, hvor du forflytter og anvender spilerdug. Principperne og håndelaget “leges” ind, så du, når dagen er omme, er blevet en god forflytter.

Se folder

Spilerdug og påklædning

På denne dag lægger vi de almene forflytninger til side og reserverer i stedet tiden til at klæde på og af. Vi eksperimenterer hele tiden med nye måder at bruge spilerdugen bl.a. fra jeres input fra “marken”.

Vi vil gerne dele ud af vores erfaringer, give jer ny inspiration og forhåbenlig lyst til at gå hjem og ”lege” med nye løsninger.

Se folder

Uddannelser

Uddannelse af forflytningsvejledere

Vi planlægger og gennemfører gerne uddannelse af jeres kommende forflytningsvejledere eller brush up for allerede uddannede forflytningsvejledere. Vi tager afsæt i et koncept der matcher jeres lokale behov og ønsker. I har derved indflydelse på form, indhold og varighed. Ring og hør mere om mulighederne og pris.

Vi uddanner også jeres nye forflytningsvejledere når I har behov for få suppleret jeres gruppe af forflytningsvejledere. Deltagerne på holdene vil repræsentere mange arbejdspladser så deltagerne får inspiration fra andre arbejdspladser og får mulighed for at blive udfordret på deres egne holdninger og vaner. Vi har flere uddannelsesforløb over året og uddannelsen er åben for alle interesserede. Se mere her

Se folder

E-læring

Vores E-læring er et tilbud til vores faste kunder. På vores E-lærings kursus lærer kursisten de grundlæggende principper ved såvel forflytning som ved anvendelse af spilerdug.

Kurset understøtter forflytningsvejledernes og koordinatorernes daglige arbejde med at fastholde og udvikle hensigtsmæssige forflytninger. Kurset kan tages hvor du vil og når du vil, og kan også anvendes som blended læring, f.eks. i relation til jeres egne kurser og uddannelser i forflytning. Du kan læse mere i vores folder, eller ring og hør mere om konceptet og mulighederne, også hvis du ikke er kunde.

Se folder

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores udbudte kurser og uddannelse i formularen her

Derudover er du naturligvis velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om mulighederne for, hvordan vi kan tilpasse uddannelse, træning m.v. til din arbjedssituation.

  • Navn, e-mail, mobil. Én deltager pr. linje - højest 4 deltagere pr. arbejdsplads
    Som deltager på kurset, accepterer du at eventuelle videos/ fotos fra kurset, hvor du kan optræde, kan anvendes af Brehms Spilerdug Aps, på hjemmeside, facebookside, i undervisningsmateriale og vejledninger
    Jeg er indforstået med at der opkræves et gebyr på 500,-, hvis jeg udebliver fra kurset, uden at have meldt afbud til Brehms Spilerdug ApS.